LOADING...

London Office

London OfficeContact:

Xin YAO, Yaox@jitri.org

Yiyang XU, xuyy@jitri.org

Contact us


  • Address : No. 699 Xuanwu Avenue, Nanjing, China
  • Telephone : +86-25-83455189
  • Fax : +86-25-83455109
  • Email : rdd@jitri.org
Scroll to Top